Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

204.092 91.284

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda iki defa (Aralık-Haziran) yayımlanan, hakemli bir dergidir. 

Derginin yayım dili Türkçe'dir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir. 

Yayım Periyodu: Yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır.

Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, TÜRKİYE

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, HÜSBE Dergisi, bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

 

DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

  • TÜBİTAK-ULAKBİM
  • İNDEX COPERNİCUS INTERNATIONAL
  • CiteFactor-AKADEMIC SCIENTIFIC JOURNALS
  • ASOS-AKADMIA SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ
  • ARAŞTIRMAX- BİLİMSEL YAYIN İNDEKSİ
  • AKADEMİK DİZİN- AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ
  • SCIPIO- SCIENTIFIC PUBLISHING& INFORMATION ONLİNE
  • TEİ- TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ
  • İDEAL ONLİNE- ONLİNE KÜTÜPHANE
  • SOBİAD- SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ

     

   2014 YILI İTİBARİYLE DERGİMİZDE YAYIMLANAN BÜTÜN MAKALELERE  DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR.

 


DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

Duyurular

 

Dergimiz Yayın İlkeleri Güncellenmiştir

 
Dergimiz Yayın İlkeleri Güncellenmiştir. Dergimize çalışmalarını gönderecek yazarların dergi web sayfasının sağ alt köşesinde yer alan BİLGİ penceresinden "yazarlar için" kısmını dikkate alarak göndermeleri gerekmektedir.  
Yayın tarihi: 2015-11-17 Daha fazla...
 

HÜSBED MAKALE ÇAĞRISI

 

 

 

Dergimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

 

HÜSBED ARALIK 2016 SAYISI İÇİ MAKALE GÖNDERİMİ KAPANMIŞTIR!

 

 
Yayın tarihi: 2016-09-27
 
Diğer duyurular

Cilt 9, Sayı 1 (2016): HAZİRAN

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir TAM METİN- PDF

İçindekiler

Makaleler

THINKING ABOUT GOD, POWER AND STATE -An Inquiry On Theological Roots of The Modern Political Paradigm- PDF (English)
Mehmet EVKURAN
ÇORUM’DA BİR UŞŞAKİ ŞEYHİ: HÜSN-İ GÜLZÂRÎ VE SÜLÛK MERKEZLİ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI PDF
Ahmet Cahid HAKSEVER, Eyyüb KAYACI, Mehmet YILDIZ
ÇORUM EL SANATLARINDA KULLANILAN MOTİFLER VE ANLAMLARI PDF
Nurhan KAYABAŞI, Hilal BOZKURT, Begül ÖZKOCA
TÜRK KÜLTÜRÜ KAPSAMINDA TÜRK TASARIM KİMLİĞİNİN GELECEĞİ PDF
Şeçil ŞATIR, Oya KARABEKİR
İÇGÖÇ ALGISININ DEĞİŞMESİ VE GURBETÇİLİK ÜZERİNE PDF
Ahmet MUTLU
TARSUS (MAKAM CAMİ) İNSANLARINDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PDF
Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU, Okşan BAŞOĞLU, Cesur PEHLEVAN, Erdal ESER, Betül Kocaoğlu, Hasan TOPDEMİR, Nevzat TORUN
GENÇLİK VE AİLE İÇİ İLETİŞİM – ÇORUM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖRNEĞİ PDF
Muammer CENGİL
TÜRKİYE’NİN TEMİZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PDF
Yunus Emre ÖZER
TÜRKİYE SAĞLIK HARCAMALARI TRENDİ PDF
Elif DİKMETAŞ YARDAN, Mustafa DEMİRKIRAN, Birgül YABANA
X. YÜZYILDA MAVERAÜNNEHİR İLE IRAK ARASINDAKİ TİCARİ MÜNASEBETLER PDF
Mustafa HİZMETLİ
DİN İLE DEVLET ARASINDA SİMBİYOTİK BİR İLİŞKİ: TÜRKİYE'DE ZORUNLU DİN DERSLERİ VE SİYASALLAŞMA TOPLUMSALLAŞMA PDF
Bayramali NAZIROĞLU
YOKSULLUKTAN KURTULMA BAĞLAMINDA TÜRK KADIN TİPOLOJİSİNE MASAL PENCERESİNDEN BAKMAK PDF
Cafer ÖZDEMİR
MÜZİKOLOJİDE İKİ YENİ KAVRAM: SCENE VE YEREL SOUND PDF
Ömer Can SATIR
ÖZGECİLİK, SÖZLEŞMEYE DAYALI İLİŞKİLER VE TOPLUMSAL TAKAS BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL YURTTAŞLIK DAVRANIŞLARI PDF
Ali Faruk YAYLACI
SOSYALİZASYON TAKTİKLERİNİN YENİ İŞGÖRENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİYLE İNCELENMESİ PDF
Özlem YAŞAR UĞURLU, Sibel AYAS, Işıl ÖNAY
“KUTSAL İTTİFAK”A KARŞI “KUTSAL ÇAĞRI”: OSMANLI’DA CİHAD VE NEFÎR ÂMM İLANI (1686) PDF
Murat TUĞLUCA
KUR’ÂN-I KERÎM’İN ANLAŞILMASINDA MEÂL ETKİNLİKLERİNİN FONKSİYONU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği) PDF
Mustafa KARA
MENKUL KIYMET YATIRIMLARINA YÖN VEREN FAKTÖRLERİN ÖNEM DÜZEYİNE GÖRE TESPİTİ: ÖĞRENCİ GÖZÜYLE BİR BAKIŞ PDF
İbrahim BOZKURT, Engin AKMAN
YENİ BİR YANLIŞ TÜRETME ÖRNEĞİ: ŞEKİLGEÇ PDF
Sedat BALYEMEZ
TÜKETİCİLERİN HELAL ÜRÜN ALGISI VE HELAL ÜRÜNLERİ SATIN ALMA NİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Nilay KÖLEOĞLU, Şükriye Tümay ERDİL, Aslı GEZEN
BİR TOPLUMSAL HAREKETLİLİK ARACI OLARAK KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ PDF
Belgin ARSLAN CANSEVER, Pelin ÖNDER EROL
HOW AND WHY WE NEED TO TEACH STANDARDERROR: TEACHING STANDARD ERROR AS A PRIMER ON THE SAMPLING DISTRIBUTION WITH A NEW MOBILE APPLICATION PDF (English)
Namık TOP, Mehmet ÖREN
AİLE KATILIMI VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMLARININ TEK BAŞINA VE BİRLİKTE 4-5 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ PDF
İlkay GÖKTAŞ, Hülya GÜLAY OGELMAN
TÜRK DÜNYASININ 1992-2014 SÜRECİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK, AKADEMİK GELİŞMİŞLİKLERİ VE YAYIN VERİMLİLİKLERİ ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK ANALİZ PDF
Emre DEMİR, Mehmet Ali CENGİZ, Engin ŞENEL
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Ertuğrul ÇAM, Ahmet ÜSTÜN
"ÜÇ İSTANBUL" ROMANINDA KİMLİK BUNALIMI PDF
Ömer YUMUŞAK
ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Mücahit AYRA, İlker KÖSTERELİOĞLU, Ümit ÇELEN

Tanıtım ve Değerlendirme Yazıları

MÜSLÜMAN OLMAK ALMAN KALMAK PDF
Elif Büşra KOCALAN
AVRUPA'NIN GENETİĞİ: DOĞUŞU VE GELECEĞİ PDF
Burak YÜKSEL
ULUSLARARASI BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇORUM SEMPOZYUMU PDF
Eyup Ensari ŞAHİN
ULUSLARARASI NEHRİN PİRİ: KOYUNBABA SEMPOZYUMU PDF
Ömer Faruk KARAKAŞ


ISSN: 1308-5107